Algemene voorwaarden Cre-Edith

Opgesteld op 1 februari 2022

Kinderatelier/kinderschrijfatelier/kinderfeestjes

 • De prijzen staan vermeld op de website en/of social media. Cre-Edith heeft het recht om prijzen aan te passen. De prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 • Betaling gebeurt vooraf, tenzij anders met de klant is overeengekomen. Betaling is mogelijk per pin, per bankoverschrijving of contant. Indien het verschuldigde bedrag niet voor aanvang van de activiteit heeft ontvangen, dan heeft Cre-Edith het recht het kind en/of de klant de toegang tot de activiteit te weigeren. In een dergelijk geval blijft de overeengekomen prijs verschuldigd.
 • De strippenkaart is overdraagbaar. De geldigheidsduur van 5-strippen is 4 maanden. De geldigheidsduur van de 10-strippen is 6 maanden.
 • De klant dient 1 dag van te voren af te zeggen bij ziekte of andere afwezigheid, anders wordt er een strip afgestempeld.
 • Cre-Edith heeft het recht om programmawijzigingen aan te brengen en/of bij onvoldoende belangstelling de betreffende activiteit te annuleren. 
 • Foto’s van producten voor gebruikt voor social media. 
 • Foto’s van uw kind komen alleen met uw toestemming op social media.
 • Werkstukken kunnen bij einde van de activiteit worden meegenomen. Als dit niet mogelijk is, dan gaat dit in overleg. Werkstukken zijn op te halen tot 7 dagen na de activiteit, tenzij anders overeengekomen. 
 • Cre-Edith is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan kleding, verlies of schade aan persoonlijke spullen, opgelopen door de activiteiten in het atelier.
 • Bij afwezigheid door ziekte van Edith wordt gekeken naar een passende oplossing.

Voor scholen en andere opdrachtgevers

 • Prijzen staan vermeld op de site en/of worden met de klant afgesproken, waarna er mondeling en/of schriftelijk bevestigd wordt. In geval van een offerte is deze 4 weken geldig. Voor scholen zijn opdrachten BTW-vrij.
 • Aanbod op maat wordt mondeling en/of schriftelijk afgesproken en schriftelijk bevestigd.
 • Opdrachten die niet door kunnen gaan, dienen minimaal 4 werkdagen van tevoren te worden afgezegd. 

24 uur van tevoren ik reken 75% van de prijs

48 uur van tevoren – ik reken 50% van de prijs

72 uur van tevoren –  ik reken 25% van de prijs

 • De inhoud van de workshops mag niet zonder toestemming van Edith gebruikt worden.
 • De betalingstermijn is 14 dagen.
 • Bij afwezigheid door ziekte van Edith wordt gekeken naar een passende oplossing.
 • Cre-Edith maakt gebruik van de schoolbibliotheekpas en/of schoolbibliotheek.
 • Cre-Edith zorgt voor alle afgesproken materialen. Wanneer iets niet voorhanden is, wordt dit (in overleg) aangepast.